Resovia Sacra 27 (2020)

Resovia Sacra 27 (2020)


SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF] 

ARTYKUŁY

 

FILOZOFIA

♦ RAFAŁ CZUPRYK
Relacje, które łączą i trwają – od wspólnot wirtualnych do realnych
♦ RAFAŁ CZUPRYK
Wartość tradycji w dialogu z współczesnością
♦ KS. JANUSZ MIĄSO

Personalizm chrześcijański jako nurt wzmacniający kapitał społeczny poprzez personalistyczną edukację społeczną w zmediatyzowanej rzeczywistości 

 

 

TEOLOGIA

♦ GRZEGORZ GRĄBCZEWSKI
Zagadnienie architektury sakralnej w doktrynie Kościoła rzymskokatolickiego. Rys historyczno-teologiczny
♦ KS. ZDZISŁAW JANIEC
Liturgia domowa jako realizacja biblijnych zasad życia rodzinnego
♦ KS. PIOTR JAWORSKI
Problematyka nauczania historii Kościoła w szkołach średnich na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” 
♦ MAKSYM ADAM KOPIEC OFM
Universalismo del peccato e missione dello Spirito Santo alla luce dell’enciclica  di San Giovanni Paolo II Dominum et Vivificantem

♦ KS. TOMASZ KORNEK
Waltera Kaspera propozycja odnowy Kościoła
♦ KACPER KRAUZ
Munus docendi biskupa diecezjalnego w prawodawstwie posoborowym
♦ KS. MICHAŁ KRAWCZYK
Apostola apostolorum. Maria Magdalena w nauczaniu ojców Kościoła
♦ KS. JACENTY MASTEJ
Apologetyczne oblicze Biskupa Kazimierza Górnego
♦ JOANNA PYSZNA
Reflections of Mother Teresa Kalkstein on the religious vocation in the Circular Letters to the Sisters of the Resurrection
♦ MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK
Rodzaje życia konsekrowanego i jego wybrane zaburzenia
♦ BOŻENA STYPUŁKOWSKA
Zachodni ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Ambroży
♦ GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA
„Byłaś przez wieki Matką i Królową”. Maryjny aspekt Mszy św. za Ojczyznę sprawowanej przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę – 29 maja 1983 r.

 

PRAWO


♦ KS. MAREK STORY
Sakrament chrztu w świetle uchwał Synodu Diecezji Rzeszowskiej

HISTORIA I NAUKI SPOŁECZNE
♦ KS. RYSZARD FICEK
The Włocławek Period of Fr. Stefan Wyszyński’s Pastoral Ministry: Youth and the Seminary Formation for the Priesthood (Part 1)

♦ KS. DAWID GALANCIAK

Wizerunki i kult Matki Pięknej Miłości w kościołach polskich
♦ NATALIA JANOWIEC
Autorytet papieża Jana Pawła II na Forum Krzyż – Tradycja. Liturgia. Kultura. Wstęp do zagadnienia
♦ EDMUND JUŚKO
Edukacja dzieci żydowskich w Tarnowie w okresie II Rzeczypospolitej
♦ TOMASZ KRZYŻOWSKI
Ksiądz dr Józef Depowski (1879-1939) – kapłan lwowskiej archidiecezji ormiańskiej, nauczyciel, wychowawca i społecznik
♦ KS. MARCIN NABOŻNY
Ruch oporu i konspiracja na terenie Lubli i okolic w latach 1939-1945
♦ AGNIESZKA PRZYWARA
Reklama handlowa na łamach lwowskiej „Gazety Kościelnej” w okresie od 1900 do 1939 r. (na przykładzie wybranych roczników)
♦ BARTOSZ WALICKI
Ks. Teofil Lewicki (1875-1952)
♦ KS. SŁAWOMIR ZYCH
Ks. prałat Tadeusz Szetela (1925-2008)

 

SPRAWOZDANIA


♦ KS. MARCIN NABOŻNY
Sprawozdanie z działalności redakcji studiów teologiczno-filozoficznych diecezji rzeszowskiej „Resovia Sacra” za lata 2013-2020 
♦ KS. ANDRZEJ WIDAK
Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego za rok 2019/2020 

 

RECENZJE I OMÓWIENIA


♦ RENATA POMARAŃSKA
Dominanty ukraińskiego nacjonalizmu. Rozważania wokół książki Wiktora Poliszczuka, Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Wstęp B. Grott, Kraków 2020, ss. 282
♦ KS. PIOTR JAWORSKI
Andrzej Mazan, Pedagogia Związku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce w latach 1919-1939, Łomianki 2013, ss. 200, ISBN 978-83-938374-0-3
♦ KS. PIOTR JAWORSKI
Andrzej Niedojadło, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Lublin-Tarnów 2013, ss. 342 oraz aneks, ISBN 978-83-7306-621-2
♦ KS. ADAM KUBIŚ
Krzysztof Siwek, „Powstał prorok jak ogień” (Syr 48,1). Droga Eliasza (Biblijni bohaterowie wiary 1), Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2020, ss. 384, ISBN 978-83-952410-8-6
♦ FR. MARCIN NABOŻNY
Katrina Shawver, Henry: A Polish Swimmer’s True Story of Friendship from Auschwitz to America, Ribbon Falls Press, Phoenix, Arizona 2017, pp. 328, ISBN 978-1-7345729-7-1
♦ GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA
Paweł Gawron, Ks. Jerzy Popiełuszko – świadek Bożego Miłosierdzia. Rozważania na trzecie piątki miesiąca, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2018, ss. 120, ISBN 978-83-7422-902-9

 

Resovia Sacra 26 (2019)

Resovia Sacra 26 (2019)


SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF

 

ARTYKUŁY

 KS. MATEUSZ BATÓG

Próby uregulowania stanu prawnego Kościoła katolickiego w drugiej Rzeczpospolitej w latach 1919–1925

♦ KS. ŁUKASZ BIAŁAS

Przejście Izraelitów przez morze w świetle opisu zawartego w Wj 13, 17 – 14, 31

♦ KS. JÓZEF BOŻEK
Alkoholizm zagrożeniem dla życia rodzinnego. Studium na podstawie świadectw słuchaczy radiowej „Godziny różańcowej” o. Justyna Figasa

♦ RAFAŁ CZUPRYK
Szkoła katolicka w trosce o klimat aksjologicznego wzrostu. Retrospekcja w świetle wybranych dokumentów magisterium Kościoła

♦ ADAM DROZDEK
William Derham: between nature and theology

♦ KS. WIKTOR FLOREK
Ideał życia kapłańskiego w nauczaniu arcybiskupa Józefa Michalika

♦ KS. DAWID GALANCIAK
Duszpastersko – patriotyczna działalność proboszcza z Łąkorza ks. Pawła Dunajskiego (1867-1957)

♦ PAWEŁ GLUGLA
Biskup kielecki Czesław Kaczmarek (1895–1963) w wybranych dokumentach miechowskiego aparatu bezpieczeństwa z 1961 roku

♦ KS. GRZEGORZ GRĄBCZEWSKI
Zaangażowanie polityczne królewicza kardynała Fryderyka Jagiellończyka za rządów Jana Olbrachta (1492-1501)

♦ MAKSYM ADAM KOPIEC OFM
L’attualità e la novità dell’enciclica fides et ratio di Giovanni Paolo II di fronte alle attuali sfide moderne

♦ KS. SŁAWOMIR KOWALSKI
W obronie chrześcijańskiej Europy – bitwa pod Legnicą – 9 kwietnia 1241

♦ KS. MICHAŁ KRAWCZYK
Kapłański savoir-vivre. Między tradycją a nowoczesnością

♦ PIOTR KRÓLIKOWSKI
Wiarygodny obraz Boga a relacje między wiarą i nauką

♦ KS. GRZEGORZ LIPIŃSKI
Organizacja i przebieg I i II synodu na ziemi sandomierskiej

♦ KS. MARCIN LORENC
Źródła modlitwy chrześcijańskiej w ujęciu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

♦ TOMASZ KAROL MANTYK OFMCAP
An unreconciled loss: deportation, assimilation and identity of Ukrainian migrants in Northern and Western Poland after the Second World War

♦ KS. MARCIN NABOŻNY
Zrzut broni w Lubli z dnia 1 lipca 1944 roku

♦ KS. JAKUB NAGI
Manipulacja jako narzędzie dezinformacji

♦ FR. PATRICK OBELEAGU
Catholic teaching on death penalty and the practice of capital punishment

♦ KS. ŁUKASZ PAŁACKI
Powstanie Akcji Katolickiej w Polsce w okresie międzywojennym

♦ AGNIESZKA PRZYWARA
„Przyjaciel chrześcijańskiej prawdy” najstarsze polskie czasopismo teologiczne: studium w oparciu o egzemplarze przechowywane w bibliotece ITPiWSD w Rzeszowie

♦ KS. BARTOSZ RAKOCZY
Ks. Jan Stawarczyk (1887–1944) jako biblista. Próba ukazania działalności naukowo-dydaktycznej

♦ KS. PIOTR STEFAŃSKI
Liturgia Uroczystości Narodzenia Pańskiego drogą odnowienia godności człowieka. Wskazania homiletyczne

♦ KS. MAREK STORY
Il consiglio parrocchiale per gli affari economici nella vita della parrocchia

♦ GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA
Wołanie o poszanowanie podstawowych praw. Msza św. za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie - 28 sierpnia 1983 r.

♦ KS. JAN SZCZYCH
Psalmy w liturgicznej modlitwie Kościoła

♦ DARIUSZ ADAM SZKUTNIK
Life and suffering from Jews in Galicia 1914-1918. Synthetic historical study

♦ BARTOSZ WALICKI
Ks. Marcin Murdza (1870-1952)

♦ KS. PIOTR WOŁĄKIEWICZ
Historia, a Księga Judyty

♦ MICHAŁ ZBOROWSKI
Kerygmat we współczesnych ruchach kościelnych

SPRAWOZDANIA

 

♦ MATEUSZ LECHWAR
Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego z okazji 55. rocznicy utworzenia Instytutu Historii Kościoła kul „Kościół na drogach przeszłości”

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

♦ KS. TOMASZ MOSKAL
Ks. Piotr Górecki, Parafie i kościoły diecezji gliwickiej, Gliwice – Opole 2017, ss. 308.

♦ FR. MARCIN NABOŻNY
Paul Ortiz, An African American and Latinx history of the United States, Boston 2018, pp. 298.

♦ GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA
Bernard Brien, Jerzy Popiełuszko. Prawda przeciw totalitaryzmowi, Kraków 2018, ss. 143.

 

Resovia Sacra 25 (2018)

Resovia Sacra 25 (2018)


SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF] [ENGLISH]

 

ARTYKUŁY

 KS. TOMASZ BĄK
Il significato di "mandare" (avposte,llw) il discepolo da parte di Gesù nel Vangelo di Marco. Parte II: Pericopi del Vangelo di Marco con il verbo avposte,llw riferito ai discepoli

 KS. SYLWESTER BRZOZOWSKI
Pytanie jako sposób realizacji funkcji perswazyjnej w przepowiadaniu homilijnym

 KS. JERZY BUCZEK
Kardynał Stefan Wyszyński obrońcą wartości rodziny, narodu i Kościoła w okresie zniewolenia komunistycznego

 KS. MARIUSZ CHROSTOWSKI
O sądzie Bożym, niebie i piekle w pismach Leszka Kołakowskiego

 RAFAŁ CZUPRYK
Chrześcijański humanizm wyrazem pełnej aktualizacji ludzkiej osoby

 RAFAŁ CZUPRYK
Realizm chrześcijańskiej prawdy o człowieku

 PAWEŁ GLUGLA
Prawo do życia jako suprema lex humana

 KRZYSZTOF GŁOWIAK
Wielkie karty historii piłki nożnej i żużla w Rzeszowie oraz poprawa infrastruktury sportowej poprzez rozbudowie stadionu miejskiego

 JOANNA JĘDRYCHA
Semantyka inskrypcji nagrobnych nekropolii rzymskokatolickich (na przykładzie cmentarzy parafialnych we Włostowie i w Obrazowie)

 KS. MAREK KĘDZIOR
Małżeństwo – rodzina jako podmiot godności i funkcji profetycznej

 KS. MICHAŁ KRAWCZYK
Miejsce i rola sztuki sakralnej w rozwoju wiary wspólnoty parafialnej. Zarys problematyki

 BARTŁOMIEJ K. KRZYCH
Wcielenie Logosu źródłem synergii teologii i nauki

 KS. JANUSZ MIĄSO
Edukacja tanatologiczna jako konieczna dziś edukacja integralna – w perspektywie ideologii konsumpcji, natychmiastowości, cielesności

 KS. MARCIN NABOŻNY
Medieval parish and St. Nicholas church in Lubla

 KS. JAKUB NAGI
Środki przechwytujące i przeciwciążowe w świetle Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

 KS. PIOTR NIEWIADOMSKI
Ewolucjonistyczna antropologia Robina Dunbara a objawieniowa teoria genezy religii

 DANIEL KRZYSZTOF NOWAK
Sytuacja społeczno-gospodarcza Galicji w latach 1772–1848

 KS. JAKUB OLECH
Miłosierdzie Boże w sakramentach według bł. ks. Michała Sopoćki

 KRZYSZTOF POLASZEK
Wiarygodność rezurekcjiJezusa Chrystusaw ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

 KS. ADAM PODOLSKI, STANISŁAW ZABORNIAK
Znaczenie turystyki i rekreacji w działalności promocyjnej miasta Rzeszów

 KS. MICHAŁ POWĘSKA
Księga Przypowieści Henocha (1 Hen 37-71). Ogólna charakterystyka oraz relacja do Starego i Nowego Testamentu

 SABINA REJMAN
Krasne – dzieje demograficzne miejscowości od 1786 r. do drugiej połowy XIX w. na podstawie ksiąg metrykalnych

 KS. PIOTR STEFAŃSKI
Modlitwa kolekty we mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym inspiracją w aktualizacji kerygmatycznej

 KS. MAREK STORY
Ekshumacja w świetle prawa kanonicznego

 GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA
Wartość miłości Ojczyzny w świetle nauczania bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 DARIUSZ ADAM SZKUTNIK
Hans Driesch. O substancji chemicznej i o substancji metafizycznej

 BARTOSZ WALICKI
Troska o utrzymanie kościołów w dekanacie sokołowskim w okresie międzywojennym

 KS. JAKUB WIŚNIEWSKI
Tożsamość i misja kapłańska w świetle homilii Benedykta XVI wygłoszonych w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 MATEUSZ LECHWAR
Agata Ochałek-Skałba, „Powstaniec. Wspomnienie o Władysławie Romerze", Wydawnictwo Ruthenus, Bieździedza 2008-2018, ss. 80, il. 64, ISBN 978-83-7530-599-9.

 KS. PAWEŁ MĄKOSA
„Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church", red. Jacek Goleń przy współpracy z Ryszardem Kamińskim i Grzegorzem Pyźlakiem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 697, ISBN 978-83-8061-587-8.

 KS. MARCIN NABOŻNY
Daniel Nowak „Kronika kościoła parafialnego w Starym Żmigrodzie", Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2018, ss. 88, ISBN 978-83-7530-576-0.

 GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA
Jerzy Zieliński OCD, „Karol Wojtyła. Karmelitańskie spotkania", Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2016, ss. 118, ISBN 978-83-7604-417-0.

Resovia Sacra 24 (2017)

Resovia Sacra 24 (2017)

Numer jubileuszowy z okazji 25-lecia diecezji rzeszowskiej

 

SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF] [ENGLISH]

 

ARTYKUŁY

♦ KS. TOMASZ BĄK

Il significato di "mandare" (avposte,llw) il discepolo da parte di Gesù nel Vangelo di Marco. Parte I: Diverse sfumature semantiche del verbo avposte,llw

♦ KS. JERZY BUCZEK

Działalność naukowa diecezji rzeszowskiej 1992-2017

♦ KS. MAREK DZIK

Dzieło Biblijne im św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej w latach 2006-2017

♦ KS. DAWID GALANCIAK

Miłość pasterska priorytetem misji kapłana jako nauczyciela religii

♦ PAWEŁ GLUGLA

Akta lokalne, księgi metrykalne i inne dokumenty diecezji rzeszowskiej w zasobie Archiwum Diecezjalnego im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie

♦ PAWEŁ GLUGLA

Dokumentacja fotograficzna diecezji rzeszowskiej w zasobach Archiwum Diecezjalnego im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie

♦ KRZYSZTOF HAPTAŚ

„On to podjął się był pięknego dzieła ułatwienia powrotu wywiezionym na Sybir po r. 1863 poddanym austriackim". Ksiądz Ludwik Ruczka i jego działalność na rzecz zesłanych na Sybir powstańców styczniowych z zaboru austriackiego

♦ KS. MARIAN HOFMAN

Kościół w Żurawicy, jego poświęcenie, wezwanie oraz związany z tym odpust

♦ KS. MAREK KLUZ

Rola rodziny, Kościoła i społeczeństwa wobec problemu samobójstwa

♦ EWA KŁECZEK-WALICKA

Ks. Kazimierz Zawałkiewicz (1879-1925)

♦ PIOTR KRÓLIKOWSKI

Rola sanktuariów w uzasadnieniu wiarygodności chrześcijaństwa na przykładzie diecezji rzeszowskiej

♦ KS. ADAM KUBIŚ

Dlaczego w narracji Janowej Piotr nie płakał po zaparciu się Jezusa? Kilka refleksji na temat prezentacji postaci Piotra w J 18,1-27

♦ KS. JÓZEF MANDZIUK

Twórczość pisarska o. Kaspra Drużbickiego SJ (1590-1662)

♦ KS. JACENTY MASTEJ

Staurologiczno-rezurekcyjny charakter prorockiej misji Jezusa z Nazaretu

♦ KS. WIESŁAW MATYSKIEWICZ

Apostoł ubogich. Zarys historyczno-społeczny działalności św. Brata Alberta na tle epoki

♦ KS. JANUSZ MIĄSO

Dydaktyka konwergentna w katechezie w perspektywie medatyzacji rzeczywistości

♦ KS. ANDRZEJ MOTYKA

Diecezja rzeszowska – 25 lat istnienia i misji

♦ KS. JAKUB NAGI

Nauczanie Biskupa Kazimierza Górnego w wybranych listach pasterskich skierowanych do diecezjan w latach 1992-2011

♦ JOANNA NOWIŃSKA SM

Polisemantyczność sformuowania "płomień ognia" na kartach Biblii i jego zastosowanie jako elementu komparatywnego w opisie Boga

♦ JAROSŁAW AMBROŻY OKROY OFM

Starotestamentalne przesłanie Góry Oliwnej

♦ AGNIESZKA PRZYWARA

Jedenastojęzyczny słownik Calepinusa z roku 1598 przechowywany w Bibliotece Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

♦ AGNIESZKA SKRZYPEK SBDNP

„Prawie stuletnie". Służebniczki dębickie w diecezji rzeszowskiej (1992-2017)

♦ KS. ANDRZEJ SOŁTYS

Fundamentalizm religijny a presja migracyjna

♦ KS. MAREK STORY

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici nel Diritto particolare (Diocesi di Rzeszów ed arcidiocesi di Poznań)

♦ GRZEGORZ K. SZCZECINA

Obecna wartość solidarności międzyludzkiej w świetle myśli „męczennika komunizmu" – bł. ks. Jerzego Popiełuszki

♦ DARIUSZ SZKUTNIK

Hansa Driescha metodologiczne dowody na rzecz koncepcji neo-witalistycznej

♦ KS. JERZY SZYMIK

Kościół jako „misterium lunae". Żródło, komunia, prawda

♦ BARTOSZ WALICKI

Kościoły dekanatu sokołowskiego w okresie międzywojennym

♦ KS. JAN WALKUSZ

Powołanie diecezji rzeszowskiej w kontekście reorganizacji struktur Kościoła w Polsce w 1992 roku

♦ KS. WŁADYSŁAW WYSZOWADZKI

Wizyta duszpasterska ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski w Anglii, Walii i Szkocji w dniach od 21 lutego do 4 marca 1985 roku oraz w Irlandii w dniach od 18 do 23 stycznia 1988 roku

♦ WIOLETTA ZAWITKOWSKA, KAMILA ZAWITKOWSKA

Powstanie kościoła i parafii w Krasnem k. Rzeszowa w świetle dokumentu fundacyjnego Małgorzaty Rzeszowskiej i jej corek: Katarzyny i Ofki z 4 marca 1412 r.

♦ SŁAWOMIR ZIELIŃSKI

Joachim Lelewel wobec reformacji. Syntezy i podręczniki historii Polski

 

SPRAWOZDANIA

♦ KS. STANISŁAW SŁOWIK

Posługa miłosierdzia w diecezji rzeszowskiej. Caritas i duszpasterstwa charytatywne

♦ KS. STANISŁAW TARNAWSKI, KS. DANIEL NOWAK

Wkład diecezji rzeszowskiej w Diecezjalne Dzieło Misyjne Misjonarzy

♦ KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z VII Seminarium Organowego, Rzeszów 26.11.2016

♦ KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2016/2017

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

♦ KS. ANDRZEJ GARBARZ

Ks. Józef Mandziuk, Rosja i Rosjanie w XX stuleciu w świetle objawień fatimskich, Warszawa 2017, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, ss. 257.

♦ KS. TOMASZ MOSKAL

A. K. Sitnik, Dzieje bernardynów łęczyckich po II wojnie światowej 1946-2016, Kalwaria Zebrzydowska 2016, ss. 256.

♦ PIOTR SOBOL-KOŁODZIEJCZYK, MAREK ZIELIŃSKI

Remigiusz Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, wyd. 2, Warszawa: Wyd. UKSW 2015, ss. 178.

♦ GRZEGORZ K. SZCZECINA

W. Rędzioch, G. Górny, J. Rosikoń, „Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku", Wydawnictwo Rosikon Press, Warszawa 2017, ss. 336.

 

 

Resovia Sacra 23 (2016)

Resovia Sacra 23 (2016)

SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF]

 

ARTYKUŁY

♦ KS. ZBIGNIEW BIELAMOWICZ

Trzy chóry muzyczne w zabytkowym kościele w Binarowej

♦ KS. TARAS BOROVETS

Bożonarodzeniowa obrzędowość: kolędowanie z Szopką i Herody w województwie lwowskim, Bojkowszczyna na Ukrainie

♦ KS. PAWEŁ DUDA

Analiza natury 'obiektów ponadczasowych' w "Nauka i świat nowożytny" A.N. Whiteheada

♦ KS. PIOTR DZIUK 

Obowiązki prezbitera jako spowiednika

♦ KS. STANISŁAW GURBA

Carlo di Prevo – un pittore ticinese in Polonia. Prova di approccio monografico

♦ KS. MAREK JODKOWSKI

Geneza budowy kościoła katolickiego w Pasymiu w drugiej połowie XIX wieku

♦ KS. MICHAŁ KRAWCZYK

Znaczenie sztuki w przekazie wiary w nauczaniu ojcȯw Kościoła

♦ PIOTR KRÓLIKOWSKI

Staurologiczno-rezurekcyjne wątki w malarstwie Salvadora Dalego

♦ BARTŁOMIEJ K. KRZYCH 

Enrico kard. Dantego udział w reformach liturgicznych XX wieku. Przyczynek do zagadnienia

♦ KS. JACENTY MASTEJ

Christus vere resurrexit! Zmartwychwstanie i jego wiarygodność w Nowym Testamencie

♦ KS. JANUSZ MIĄSO

Personalizm systemowy jako nurt religijny i społeczny – antropomocna baza dla skutecznego systemu pedagogicznego w immersji społeczeństwa nowych mediów

♦ KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Posługa duszpasterska na frontach I wojny światowej

♦ S. JOANNA NOWIŃSKA

„Usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem" – w kręgu fenomenów dźwiękowych Apokalipsy św. Jana

♦ AGATA RAK

Represje o charakterze personalnym wymierzone w duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeszowskiem w latach 1944-1968

♦ KS. ANDRZEJ SOŁTYS

Problematyczna obecność religii w przestrzeni publicznej

♦ KS. MAREK STORY

Kodyfikacja prawa kanonicznego za Benedykta XV

♦ GRZEGORZ K. SZCZECINA

Współczesne zagrożenia wolności w kontekście „żoliborskiego przesłania" bł. ks. Jerzego Popiełuszki

♦ DARIUSZ SZKUTNIK

Hans Driesch. Od redukcjonizmu fizyko-chemicznego do metafizycznej koncepcji entelechii

♦ DARIUSZ SZKUTNIK

Ericha Fromma utopia zdrowego społeczeństwa

♦ TOMASZ TROJNAR

Aspekty organizacyjne i majątkowe funkcjonowania stowarzyszeń Kościoła Katolickiego w świetle regulacji prawa polskiego i prawa kanonicznego

♦ KS. MIROSŁAW TWARDOWSKI

Arystotelesowskie „korzenie" współczesnej bioetyki islamu na przykładzie kontrowersji wokół statusu ontycznego poczętego człowieka

♦ KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

„Paenitentia" i „Exomologesis" w „De Paenitentia" Tertuliana

♦ KS. JAN WALKUSZ

Księga ksiąg, czyli ludzkie losy Biblii Gutenberga

♦ KS. ANDRZEJ WIDAK

Jeszcze o zabytkowych organach w kościołach diecezji rzeszowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze)

♦ KS. MARCIN WYSOCKI

Koncepcje świętości w okresie patrystycznym. Zarys problematyki

♦ MICHAŁ ZBOROWSKI

Rola aklamacji „Jezus Panem" w teologii kerygmatycznej. Studium na podstawie twórczości o. Raniero Cantalamessy

 

SPRAWOZDANIA

♦ KS. MAREK DZIK

Sprawozdanie z przebiegu sympozjum „Biblia a współczesne problemy rodziny"

♦ KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

♦ KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z VI Seminarium Organowego, Rzeszów 14.11.2015 r.

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

♦ KS. ADAM KUBIŚ

Lorenzo Gasparro, „Simbolo e narrazione in Marco. La dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12-25" (Analecta biblica 198; Roma: Gregorian & Biblical Press 2012), ss. 682, ISBN 978-88-7653-198-9

♦ KS. TOMASZ MOSKAL

Jan Walkusz, „Konferencja Księży Polskich na Wschodnią Kanadę 1956-2016", Pelplin 2016, ss. 168, ISBN 978-83-7823-714-3

♦ GRZEGORZ K. SZCZECINA

J. Bartoszek, „Parafialny Jordan. Chrzcielnice diecezji tarnowskiej", Tarnów 2016, ss. 252, ISBN 978-83-7793-393-0

 

Resovia Sacra 22 (2015)

 Resovia Sacra 22 (2015)

 SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF]

 

ARTYKUŁY

KS. JERZY BUCZEK

Zadania stojące przed Polską w nowym tysiącleciu według Stefana Kardynała Wyszyńskiego

WŁADYSŁAW CHAIM CSSR

Profil typu psychologicznego, interpretacja Biblii i głoszenie słowa Bożego (badania empiryczne)

ANTONI CHUCHLA

Przynależność Jawornika do administracji cywilnej i kościelnej oraz jego ludność w latach 1860-1945

OLGA CYREK

Ikonograficzne przedstawienia Chrystusa pod postacią anioła w kontekście opisów biblijnych

ADAM DROZDEK

Anastasii Bratanovskii: living for immortality

KRZYSZTOF GŁOWIAK

Wpływ przeobrażenia się roli społecznej oraz pracy zawodowej kobiet na przemianę roli ojca oraz na współzaangażowanie się ojca i matki w wykonywaniu obowiązków rodzinnych i w opiece nad dzieckiem

KS. MAREK JODKOWSKI

Biskupa Anastazego Sedlaga plany przeniesienia siedziby rządców diecezji chełmińskiej z Pelplina do Chełmna

PIOTR KRÓLIKOWSKI

Strukturalna wiarygodność Kościoła w eklezjologicznych poglądach ks. Mariana Ruseckiego

KS. ADAM KUBIŚ

Drzewo figowe, osioł i woda żywa. Rola Księgi Zachariasza w Ewangelii Janowej

KS. ŁUKASZ MARCZAK

Misja etyczna współczesnego uniwersytetu

AGNIESZKA PRZYWARA

Wybrane znaki własnościowe występujące w książkach z XIX-wiecznego księgozbioru przechowywanego w Bibliotece Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

MAŁGORZATA SIODŁOWSKA, PIOTR KRÓLIKOWSKI

Krzyż w ikonografii. W kierunku interpretacji teologicznofundamentalnej

GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA

Prawda w życiu współczesnego człowieka w świetle nauczania bł. ks. Jerzego Popiełuszki

KS. MIROSŁAW TWARDOWSKI

„Systemizm" Mario Bungego – współczesna postać materializmu

KS. EDWARD WASILEWSKI

Uniwersalny wymiar kerygmatu pisemnego

KS. ANDRZEJ WIDAK

Zabytkowe organy w kościołach Rzeszowa (studium historyczno-instrumentoznawcze)

MICHAŁ ZBOROWSKI

Typologie chrystologiczne, czyli Orygenesa próba odpowiedzi na pytanie, Kim jest Jezus? na podstawie komentarzy i homilii do ewangelii synoptycznych

 

SPRAWOZDANIA

KS. MARCIN NABOŻNY

Konferencja w 70. rocznicę utworzenia parafii w Trzebownisku

KS. RAFAŁ POKRYWIŃSKI

Sprawozdanie z XI Zjazdu Teologów Fundamentalnych w Polsce, Rzeszów 16–18 września 2015 roku

KS. ANDRZEJ WIDAK

Z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie 2014/2015

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

KS. JERZY BUCZEK

Kardynał Walter Kasper, „Kościół katolicki. Istota. Rzeczywistość. Posłannictwo", przekład Grzegorz Rawski, Kraków 2014, WAM, ss. 624, ISBN 978-83-7767-970-8

ANDRZEJ HEJNOWICZ OFMCONV

Józef Łucyszyn CM „Polska tradycja tolerancji w kontekście kształtowania nowego społeczeństwa", Kraków 2014, ss. 406, ISBN 978-83-7438-383-7

KS. MAREK JODKOWSKI

Andrzej Kopiczko, „Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej", Olsztyn 2014, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, ss. 224, ISBN 978-83-938820-1-4

JACEK MAGDOŃ

„Sybiracy. Dwunastu z Nawsia" red. J. Magdoń, Sędziszów Małopolski – Nawsie 2015, ss. 290, ISBN 978-83-89940-20-5

MARIUSZ SKIBA

Daniel Krzysztof Nowak, „Stary Żmigród w średniowieczu", Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2014, ss. 96, ISBN 978-83-7530-268-4

GRZEGORZ KAMIL SZCZECINA

„W co wierzyć, jak żyć? W 10. rocznicę śmierci ks. Prałata Adama Kaźmierczyka", red. ks. Stanisław Gurba i Katarzyna Gruca, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Grybów 2014, ss. 253, ISBN 978-83-8893-061-4

KS. JAN WALKUSZ

Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński i jego dzieło w dorobku naukowo-publicystycznym ks. Jana Nowaka

 

Resovia Sacra 21 (2014)

 Resovia Sacra 21 (2014)

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI KAZIMIERZOWI GÓRNEMU

PIERWSZEMU BISKUPOWI RZESZOWSKIEMU W 30. ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ BISKUPICH

 

SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF]

 

ARTYKUŁY

KS. MARCIN NABOŻNY

Wykaz zawartości Studiów Teologiczno-Filozoficznych Diecezji Rzeszowskiej „Resovia Sacra” za lata 1994-2014

KS. TOMASZ BAĆ

Geneza i znaczenie ceremonii „Świętego Ognia” w Bazylice Bożego Grobu na podstawie źródeł liturgii jerozolimskiej do XIII wieku

KS. TOMASZ BEDNARZ

Zmiany w strukturze ludności, ruch naturalny oraz sytuacja wyznaniowa w miejscowości i parafii Izdebki po 1945 roku

KS. JERZY BUCZEK

Formacja do kapłaństwa w rozważaniach Jana Pawła II na Anioł Pański przed synodem biskupów w 1990 roku

ANTONI CHUCHLA

Fundacja, uposażenie i rozwój parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

OLGA CYREK

Infosfera i jej wpływ na rozwój psychiczny i duchowy wczesnośredniowiecznych cenobitów przestrzegających reguły Benedykta z Nursji

ADAM DROZDEK

Avgustin Golitsyn on catholicization of Russia

PAWEŁ GLUGLA

Działalność charytatywna w parafii pod wezwaniem Św. Rodziny w Tarnowie – historia i współczesność

KRZYSZTOF GŁOWIAK

Status prawny i pozycja społeczna Polaków pracujących za granicą oraz formy udzielania im pomocy i wsparcia

KS. MARCIN KAPŁON

Misje i rekolekcje w diecezji przemyskiej w latach 1944-1964

KS. ADAM KUBIŚ

Jesus’ trial before Herod Antipas

BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI

Obrazek religijny w misji ewangelizacyjnej Kościoła

KS. JACENTY MASTEJ

The staurological credibility of the genesis of the Church

KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK

Mariologiczna interpretacja perykopy „o prawdziwych krewnych Jezusa” (Mt 12,46-50)

KS. STANISŁAW NABYWANIEC, TOMASZ RUT

Sursum corda. Historia Krzyża Jubileuszowego na Giewoncie

AGNIESZKA PRZYWARA

Przedstawienia dewocyjne na obrazkach świętych, jako przedmiot zainteresowań kolekcjonerskich

KS. RYSZARD SELEJDAK

Formacja intelektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym

MAŁGORZATA SIODŁOWSKA, PIOTR KRÓLIKOWSKI

Zmartwychwstanie w ikonografii. W kierunku interpretacji teologicznofundamentalnej

ARKADIUSZ SMAGACZ OCD

Czuwania soborowe formą duchowej obecności Kościoła polskiego na Soborze Watykańskim II

KS. MAREK STORY

Il consilium fabricae ecclesiae nel Codex Iuris Canonici del 1917

KS. PAWEŁ SYNOŚ

Modlić się dobrze. Refleksja na podstawie pism świętej Urszuli Ledóchowskiej

ANNA TERPIN

Ekskomunika. Rys historyczno-kanoniczny

KS. ROMAN WAŁCZYK

Zarys dziejów kapituły w aspekcie historyczno-prawnym jako organu kolegialnego diecezji do Soboru Trydenckiego

PIOTR WISZ

Doktorzy teologii z zakresu biblistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wypromowani po II wojnie światowej

  WALDEMAR WITOLD ŻUREK SDB

Inwentarz parafii Świętego Michała Archanioła w Iwieńcu z 1939 roku

 

SPRAWOZDANIA

KS. MARCIN NABOŻNY

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia badań polonijnych” zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 7 maja 2014 r.

KS. MARCIN NABOŻNY

Ogólnopolska konferencja na temat rubryceli i schematyzmów Kościoła w Polsce, Kielce, 23-25 maja 2014

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

ANTONI CHUCHLA

Omówienie wydawnictwa regionalnego „Roczniki Niebyleckie”

MAREK GRYGIEL SCHR

Jan Walkusz, „Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 387, ISBN 978-83-7702-838-4

KS. ADAM KUBIŚ

John Bergsma, “Bible Basics for Catholics. A New Picture of Salvation History” (Notre Dame, IN: Ave Maria Press 2012), s. x+182, ISBN 13-978-1-59471-291-3

BEATA LORENS

О. ВасильГовгера, „Організаційнаструктуральвівськоїепархії XVIII ст. (1700–1772)”, Львів „Тріадаплюс” 2014, s. 1167, il.

KS. MARCIN NABOŻNY, KS. WŁADYSŁAW WYSZOWADZKI

„Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, redakcja Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lublin [2013], TNKUL, s. 293, ISBN 978-83-7306-616-8

JOLANTA JUDYTA PUDEŁKO PDDM

Ks. Michał Bednarz, „Listy do Tesaloniczan. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz” (Nowy Komentarz Biblijny 13; Edycja Świętego Pawła: Częstochowa 2007), s. 816, ISBN 978-83-7424-252-3

KS. JAN WALKUSZ

W kręgu nauk pomocniczych historii. Ks. dr hab. Tomasz Moskal i jego dorobek naukowy

KS. MARCIN WYSOCKI

Biskup Marcin Kromer (1512-1589). W służbie Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej, red. W. Kret, S. Zych, Biecz 2013, s. 180, ISBN 978-83-60944-57-8

Resovia Sacra 18-20 (2011-2013)

Resovia Sacra 18-20 (2011-2013)

W 20-LECIE WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE (1993-2013)

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI DOKTOROWI JANOWI WĄTROBIE

PASTERZOWI DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W 60. ROCZNICĘ URODZIN

 

SPIS TREŚCI/CONTENTS [PDF]

 

TEOLOGIA

 

KS. ADAM KUBIŚ

Betlejem – pomiędzy teologią, historią i archeologią

 KS. PIOTR MIERZWA

Listening and being obedient to God in the Old Testament following the example of Abraham

 KS. PAWEŁ PIETRUSIAK

Materia Eucharystii w Kościele pierwszych wieków

 KS. RYSZARD SELEJDAK

Diaconato secondo Ignazio d’Antiochia

 KS. JAN EDLING

Czas i historia epifanem Boga w ujęciu św. Augustyna

 KS. TOMASZ BAĆ

Świadome, owocne i czynne uczestnictwo w liturgii według Konstytucji o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II

 KS. ANDRZEJ WIDAK

Muzyka organowa w liturgii

 KS. JERZY BUCZEK

Przygotowanie do posługi kapłańskiej według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

 KS. IRENEUSZ FOLCIK

Kaznodziejstwo w Polsce XIX wieku

 KS. JACEK ULIASZ

Wierzyć w Kościele (rozumność indywidualnego i wspólnotowego wymiaru aktu chrześcijańskiej wiary)

 KS. ANDRZEJ ANDERWALD

„Credo” Kościoła w świetle wiary studentów teologii na podstawie badań wśród studentów kierunku teologia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (2006-2008)

 KS. JAN KULIG

Problem milczenia w przekazie społecznym

 KS. JANUSZ MIĄSO

Komunikacja interpersonalna i wzmacnianie logosfery jako priorytety dydaktyczno-katechetyczne Wyższego Seminarium Duchownego w pespektywie presji społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego

 KS. MAREK WINIARSKI

Zatrudnianie nauczycieli religii w publicznym systemie oświaty

 

FILOZOFIA I HISTORIA

 

KS. ANDRZEJ SOŁTYS

Jaką teorię poznania wykładać w seminarium duchownym?

 MATEUSZ SZPYRKA

„Civitas Dei” drogą do wiecznego szczęścia i pokoju w Królestwie Bożym

 KS. MIROSŁAW TWARDOWSKI

Benedykta XVI wizja relacji ewolucja – stworzenie – regres czy kontynuacja?

 MARCIN KRZANICKI

Bestiariusz PRL-u czyli strach w służbie propagandy

 KS. ANDRZEJ POCIASK

Hugo Kołłątaj – kapłan, mąż stanu i polityk

 KS. MARCIN NABOŻNY

Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Wybrane aspekty biblijne i historyczno-prawne

 KS. SŁAWOMIR ZYCH, BARTOSZ WALICKI

Ks. Władysław Wilk (1926-1983)

 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W RZESZOWIE

 

KS. ANDRZEJ GARBARZ

Posługa sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

 KS. STANISŁAW KAMIŃSKI

Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie w kontekście współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich

 AGNIESZKA PRZYWARA

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie: dwadzieścia lat istnienia

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. MARCIN NABOŻNY

Sprawozdanie z sympozjum „Świętować niedzielę” zorganizowanego w Rzeszowie 22 czerwca 2013 roku w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Akcji Katolickiej

 KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z V seminarium organowego (Rzeszów, 20 kwietnia 2013)

 

RECENZJE

 

KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Ks. Witold Jedynak, „Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno-pastoralne”, Rzeszów 2012, ss. 393, ISBN 978-83-7338-733-1

 KS. MARCIN NABOŻNY

„Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem”. Rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów-Kraków 2012, ss. 136 + 40 wkł. zdj., ISBN 978-83-7629-348-6

 WALDEMAR PAŁĘCKI MSF

„W Mocy Ducha Świętego. Księga Pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego z okazji XXV rocznicy święceń biskupich”, red. P. Mierzwa, M. Nabożny, Rzeszów 2013, ss. 496, ISBN 978-83-936516-0-3

 

Resovia Sacra 17 (2010)

Resovia Sacra 17 (2010)

ARTYKUŁY

 

KS. JAN MARIA CHUN YEAN CHOONG

Ku syntezie hipotez dotyczących tożsamości proroka Ozeasza

KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK

A synthesis of temple theology in Hebrews

OLGA CYREK

Matematyczny model budowy świata i czasoprzestrzeni w koncepcji św. Augustyna na podstawie 'Confessiones' i 'De Civitate Dei'

RAFAŁ CZUPRYK

Wartości uniwersalne w myśli społecznej Jana Pawła II

PIOTR WISZ

Docentura etatowa z historii sztuki kościelnej i liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Protokół powizytacyjny parafii czudeckiej z 1793 roku. Wstęp, komentarz, przygotowanie do druku i tłumaczenie

AGATA RAK

Represyjna polityka władzy komunistycznej wobec planów budownictwa sakralnego oraz istniejących świątyń Kościoła rzymskokatolickiego w rzeszowskiem (1944-1968)

ADAM DROZDEK

Monk-Rigorist Dimitrii Rostovskii

MAGDA URBAŃSKA

Zapomniane bohaterski – kobiety "Solidarności"

BOŻENA MAJCHROWICZ, KATARZYNA TOMASZEWSKA

Rys historyczny rozwoju lecznictwa szpitalnego w Jarosławiu

S. IWONA ŻYCIŃSKA

Siostra Eliza od Najświętszej Rodziny – nazaretanka z Komańczy

JANUSZ BALICKI

Integracja kulturowa studentów muzułmańskich w Newham College w Londynie

RADOSŁAW ZENDEROWSKI

Dylematy tożsamościowe "młodego" państwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypadek słowacki

GRZEGORZ MAROŃ

Formuły sprawiedliwości dystrybutywnej

PIOTR ZAWADA

Konsekwencje społeczne i ekonomiczne dla polskiego przedsiębiorstwa w realiach polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Studium przypadku

GRZEGORZ PYZIK

Regulacja instytucji opieki zastępczej w Polsce – od systemu opieki nad dzieckiem do systemu opieki nad rodziną i dzieckiem

ANDRZEJ FRĄCZEK

Potrzeby mieszkaniowe współczesnej rodziny jako istotna kwestia społeczna

KS. ROBERT KANTOR

Szkoła katolicka w liście okólnym Kongregacji do spraw Edukacji Katolickiej z 5 maja 2009

MAGDALENA MATERNIAK

Ochrona przed dyskryminacją religijną w art. 194 Kodeksu Karnego z 1997 roku

KRZYSZTOF GŁOWIAK

Przesłanki i skutki prawne separacji w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym

JACEK KRAŚ

Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w Polsce

 

SPRAWOZDANIA

KS. MAREK DZIK

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2009/2010

 

 RECENZJE

RYSZARD KUCZER

Paul Levinson, „Nowe nowe media”, tłum. z ang. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 327

KS. JÓZEF MANDZIUK

„Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii”, red. J. Walkusz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 212

Resovia Sacra 16 (2009)

Resovia Sacra 16 (2009)

ARTYKUŁY

 

KS. PAWEŁ ROMANOWSKI

Personifikacje mądrości w Księdze Mądrości Syracha

 KS. MAREK DZIK

Św. Paweł misjonarz w przesłaniu Dziejów Apostolskich

 KS. JERZY BUCZEK

Obraz świata w średniowiecznej teologii

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Kontekst historyczno-kościelny dokumentu Benedykta XVI „Summorum Pontificum”

 OLGA CYREK

Teologiczne argumenty przeciwników i zwolenników kultu ikon na podstawie niektórych pism Epifaniusza z Salaminy i „Mowy” Jana Damasceńskiego dotyczącej kultu obrazów

 KS. PIOTR TARNAWSKI

La direzione spirituale nell’insegnamento e nella prassi della chiesa, così come nella formazione al Sacerdozio

 KS. JACEK GOLEŃ

Praktyka egzorcyzmów w Kościele

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Hitlerowski obóz śmierci w Bełżcu

 PIOTR WISZ

Kierownicy katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1954

 KS. JULIAN TARNAWSKI

Działalność dyplomatyczna Watykanu w sprawach Polski a decyzje jałtańskie

 DAMIAN KNUTEL

Przyczyny absorpcji prawosławia na łemkowszczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

 PAWEŁ GLUGLA

Z dziejów Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Tarnowie w latach 1872-1949

 IRENEUSZ KRAŚ

Geneza międzynarodowej integracji polityczno-gospodarczej w Europie

 RAFAŁ CZUPRYK

Szkolnictwo katolickie

 MATEUSZ HOŁOJUCH

Historia Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie w latach 1993-2008

 KS. MIROSŁAW TWARDOWSKI

Krytyczna ocena filozoficznych podstaw marksistowskiej wizji człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

 PRZEMYSŁAW PAWELEC

Sedewakantyzm. Wybrane zagadnienia

 ANNA ŚNIEGULSKA

Przemoc i zagrożenia cywilizacyjne wyzwaniem dla kreowania kultury pokoju we współczesnym świecie

 PIOTR ZAWADA

Poczucie więzi społecznej pracownikówZ.Ch. Organika Sarzyna jako wskaźnik w ewolucji postaw pracowniczych w okresie transformacji ustrojowej

 JACEK KRAŚ

Kierunki rozwoju turystyki w Polsce

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2008/2009

 

RECENZJE

 

KS. MARIAN SZYMONIK

Vittorio Posenti, „Filozofia i wiara”, przekład Katarzyna Kubis, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 164

 KS. GRZEGORZ KRUPA

„Wolność i władza w życiu publicznym”, red W. Zuziak, J. Mysona Byrska, WN PAT, Kraków 2008, ss. 371

 MICHAŁ LUKOSZEK OSPPE

Józef Krzywda CM, „Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II”, Kraków 2008, ss. 320

 

Resovia Sacra 14-15 (2007-2008)

Resovia Sacra 14-15 (2007-2008)

ARTYKUŁY

 

KS. JÓZEF BŁAŻEJ ŁACH

Deutoronomista historyk i jego dzieło w 1-2 Królów w świetle współczesnych badań biblijnych

 KS. MICHAŁ BEDNARZ

Niewiasta obleczona w słońce

 WALDEMAR PAŁĘCKI MSF

Eucharystia w świetle teologii misteriów i posynodalnej adhortacji papieża Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”

 KS. JÓZEF MŁYŃSKI

Moralność oceną natury ludzkiej

 KS. ROBERT KANTOR

Sumienie chrześcijańskie a rozwód cywilny

 KS. KRZYSZTOF BOCHENEK

Komplementarność polskiej średniowiecznej antropologii filozoficznej i teologicznej

 KS. ARTUR J. KATOLO

Kształcenie adeptów medycyny na terytorium Włoch w wiekach XVI-XVIII

 KS. PIOTR STECZKOWSKI

Etyczno-polityczna wizja Europy Jana Pawła II i Benedykta XVI

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Le ideee principali del “Commentarius in epistulas Paulinas di un anomimo del IV secolo”

 KS. JANUSZ KOWALSKI

Historyczny rozwój instytucji parafii w Kościele

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Św. Hubert – patron myśliwych podkarpackich

 KS. MARCIN NABOŻNY

730 lat istnienia parafii pw. św. Mikołaja w Lubli

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Piętnastolecie diecezji rzeszowskiej w kontekście roli diecezji w życiu Kościoła i narodu. Refleksja historyczna

 JURIJ SMIRNOV

Das Schicksal der armenisch-katholischen Kirche in Galizien wahrend des zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit

 JERZY GAPYS

W służbie bliźniemu. Działalność dobroczynna księży w parafiach na terenie dystryktu krakowskiego 1939-1945 w świetle materiałów archiwalnych Rady Głównej Opiekuńczej

 PIOTR WISZ

Habilitacje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1945-1954

 ZDZISŁAW Z. KRUCZEK CSMA

Blaski i cienie Kościoła w Papui Nowej Gwinei

 JACEK KRAŚ

Reforma systemu oświaty w III RP – założenia i realizacja

 GRZEGORZ MAROŃ

Sprawiedliwość według Robert Nozicka w perspektywie libertarianizmu

 MAREK FURA

Zjawisko bezrobocia powiatu ropczycko-sędziszowskiego w latach 2002-2006

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2006/2007

 

RECENZJE

 

KS. JÓZEF BŁAŻEJ ŁACH

Ks. Dariusz Dziadosz, „Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu”, Wyd. Arch. Przemyskiej (WAP), Przemyśl 2006, ss. 582

 KS. JÓZEF MANDZIUK

„Słownik polskich teologów katolickich”, t. 9 (1994-2003), red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006, ss. 771

 KS. PIOTR MIERZWA

Ks. Józef Błażej Łach, „Księgi 1-2 Królów. Wstęp historyczno-krytyczny – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy”. Z serii: PŚST t. 4, cz. 2, red. R. Rubinkiewicz SDB, Pallotinum-Poznań 2007, ss. 672

 

Resovia Sacra 13 (2006)

Resovia Sacra 13 (2006)

ARTYKUŁY

 

KS. JÓZEF BŁAŻEJ ŁACH

Powstanie 1-2 Królów w świetle współczesnych badań biblijnych

 ROMAN STANISŁAW ZDZIARSTEK OP

Egzystencjalna godność chrześcijanina - podstawą dla jego postępowania moralnego (Rz 14,7-9)

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Legis naturalis essentia apud nonnullos scriptores primi aevi ecclesiae - lineamenta generalia

 KS. JERZY BUCZEK

Pneumatologia sakramentalna w nauczaniu Jana Pawła II

 KS. NORBERT PODHORECKI

Radość i nadzieja, czyli Kościół we współczesnym świecie w świetle Konstytucji „Gaudium et spes” Soboru Watykańskiego II

 DOMINIKA ŻUKOWSKA

Szczęście w czyśćcu

 TADEUSZ ŚLIPKO SJ

Kara śmierci z filozoficznego punktu widzenia

 ANDRZEJ KWOLEK

Kontrowersje wokół medycznej definicji śmierci

 KS. WACŁAW GUBAŁA

Etyczne aspekty przeszczepiania narządów

 TADEUSZ BIESAGA SDB

Godność i podmiotowość człowieka a eutanazja

 WERONIKA ZAREMBA

Prawo do życia w nauczaniu Jana Pawła II

 JAROSŁAW KORAL SDB

Koncepcja pokoju w orędziach Jana Pawła II

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Brat Roger z Taizé - zakonodawca i męczennik chrześcijański

 WALDEMAR BASAK

Działania komunistów wobec Kościoła rzymsko i greckokatolickiego na terenie południowo-wschodniej rzeszowszczyzny w latach 1944-1947

 KAZIMIERA JAWORSKA

Relacje miedzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945-1956

 PIOTR WISZ

Mistrzowie saletyńskiego nowicjatu do 2003 r.

 HENRYK SKOROWSKI SDB

Kościół a polskie przemiany

 JACEK KRAŚ

Reforma samorządu terytorialnego jako jeden z kluczowych elementów reformy administracji publicznej w III RP

 KINGA ŁUCZKA

Zasada pomocniczości jako fundament nowoczesnego państwa

 KS. PIOTR STECZKOWSKI

Posługa charytatywna proboszcza - podstawy kanoniczno-prawne

 KS. JERZY ADAMCZYK

Instytucja prefekta szkolnego w diecezjalnym ustawodawstwie synodalnym w Polsce w latach 1983-2005

 JANUSZ ZIELIŃSKI

Analiza zróżnicowania stopnia spójności przekonań religijnych w grupie młodych przestępców

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2005/2006

 

RECENZJE

 

KS. JÓZEF BŁAŻEJ ŁACH

„Księgi historyczne Starego Testamentu, Cz. 1: Dziejopisarstwo izraelskie. Księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów”, Opr. T. Brzegowy, J. Łach, S. Wypych, w: „Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych”, t. 2, red. J. Frankowski, współredaktor tomu S. Wypych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, ss. 288

 KS. JÓZEF BŁAŻEJ ŁACH

O. Hugolin Langkammer OFM, „Teologia Starego Testamentu”, Rzeszów 2006, ss. 487

 KS. PIOTR MIERZWA

Ks. Józef Łach, „Stary Testament o swoich największych postaciach”. Z serii: „Homo paedagogicus”, t. 2, cz. 1, Rzeszów 2002, ss. 324

 KS. JÓZEF BŁAŻEJ ŁACH

O. Hugolin Langkammer OFM, „Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu”, Poligrafia WSD Rzeszów, Rzeszów 2004, ss. 509

 KS. PIOTR MIERZWA

Ks. Józef Łach, „Wychowawcze posłannictwo Słowa. Zarys i wybrane zagadnienia”. Z serii: „Homo paedagogicus”, cz. 3. „Biblia w rękach pedagoga (katechety)”, Rzeszów 2004, ss. 327

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Ks. Krzysztof Szopa, „Parafia Frysztak w latach 1918-1945”, Tuchów 2005, ss. 400

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Henryk Komański, Szczepan Siekierka, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946”, Wrocław 2004, ss. 1182, fot. 379

 KS. BOGDAN PELC

„Dokumenty Prvniho Vatikanskeho Koncilu. Pracowvi preklad (Dokumenty pierwszego soboru watykańskiego. Przekład roboczy), Praha 2006, ss. 98

 

Resovia Sacra 12 (2005)

Resovia Sacra 12 (2005)

ARTYKUŁY

 

KS. MIROSŁAW JUCHNO

Duszpasterski aspekt beatyfikacji błogosławionego ks. Władysława Findysza

 KS. JÓZEF BŁAŻEJ ŁACH

Prorocy w Starym Testamencie i ich rola w wychowaniu Izraela w świetle biblijnych opisów powołań

 KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK

Uber die macht des gerichthalens im reich Gottes (Lk 22, 24-30)

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

L’importanza della “Traditio apostolica” di Ippolito di Roma per la vita della chiesa - temi generali

 KS. BOGDAN PELC

Jaka wolność? Rola religii w demokratycznym życiu politycznym

 KS. ALEKSANDER HERBA

Uczestnictwo w Eucharystii w świetle wybranych pozycji literatury teologicznej okresu II Krajowego Kongresu Eucharystycznego

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Jana Pawła II wskazania etyczne kierowane do służby zdrowia

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Święci Kościoła katolickiego A.D. 2004

 KS. TOMASZ BŁASZCZYK

Akcja Katolicka na Śląsku za rządów Kard. Adolfa Bertrama

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Antykatolicka i antypolska argumentacja uczestników Synodu Lwowskiego w 1946 r.

 PIOTR WISZ

Saletyńscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego

 KS. JAN ROGULA

Peregrynacja symboli nawiedzenia Matki Bożej w Rzeszowie w latach 1970-1971 w świetle wybranych źródeł kościelnych

 KS. MAREK STORY

Stowarzyszenia kościelne działające przy parafii Kamień na początku XX w.

 RAFAŁ KAZIMIERZ WILK OSPPE

Zagadnienie cielesności człowieka w filozofii Edyty Stein

 KS. KRZYSZTOF BOCHENEK

Filozofia chrześcijańska wobec tzw. kryzysu wartości

 BEATA SZLUZ

Formy pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie na przykładzie organizacji „Caritas”

 JACEK KRAŚ

Reforma administracji publicznej w III RP - od koncepcji do realizacji

 

BIOGRAMY

 

KS. STANISŁAW MAZUR

Ks. Infułat Walenty Rawicz Karwowski (1730-1805), założyciel sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu - 200 lat po śmierci

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. ANDRZEJ GARBARZ

Rola Instytutu im. Jana Pawła II w Rzeszowie

 KS. ANDRZEJ WIDAK

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2004/2005

 

RECENZJE

 

KS. JÓZEF ŁACH

Ks. Mirosław Jasiński, „Posłannictwo proroka w cyklu Elizeusza. Studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 19,15 - 2 Krl 13,21”, Studia i materiały, t. 73, Poznań 2004, ss. 207

 KS. PIOTR MIERZWA

Ks. Józef Łach, „Stary Testament o swoich największych postaciach”, Rzeszów 2002, ss. 324

 KS. PIOTR MIERZWA

Ks. Józef Łach, „Ewangelie wczoraj i dziś”, Rzeszów 2002, ss. 176

 KS. BOGDAN PELC

Josef Petr Ondok, „Nauki przyrodnicze a teologia”, Brno 2001, 176

 KS. BOGDAN PELC

William J. Hoye, „Demokracja a Chrześcijaństwo. Chrześcijańska odpowiedzialność za zasady demokracji”, przełożył Stanisław Jopek SJ, Kraków 2003, ss. 424

 

Resovia Sacra 11 (2004)

Resovia Sacra 11 (2004)

ARTYKUŁY

 

KS. ANDRZEJ SOŁTYS

Poznanie „ipsum esse perse subsistens” według przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego

 KS. DARIUSZ DZIADOSZ

Teologiczne tradycje o początkach biblijnego Izraela

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

L’importanza della legge mosaica nello sviluppo della storia della salvezza secondo il commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster

 DOMINIKA ŻUKOWSKA

Ateizm w nauczaniu Jana Pawła II

 KS. KRZYSZTOF BOCHENEK

Filozoficzne konteksty średniowiecznej poezji

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Kult Dzieciątka Jezus w Kościele katolickim

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC, KS. KRZYSZTOF SZOPA

Żydzi i Wyznaniowa Gmina Żydowska we Frysztaku do wybuchu II wojny światowej

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Spór o majątek kościelny na przykładzie ekspozytury w Olchowcach w diecezji przemyskiej

 PIOTR WISZ

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Dębowcu (1952-1955)

 MATEUSZ HOŁOJUCH

Kardynał Józef Mindszenty - męczennik za wiarę i ojczyznę

 DIAKON MAREK STORY

Działalność Związku Katolicko-Społecznego w parafii Kamień

 KS. WALDEMAR JANIGA

Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w świetle „Dyrektorium Katechetycznego” i „Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce”

 KS. JAN GOŁĄB

Pozbawienie pogrzebu kościelnego w świetle synodów diecezjalnych (1983-2004)

 KS. JAROSŁAW KORAL

Mniejszości narodowe w Polsce po 1989 r.

 BEATA SZLUZ

Opieka w społeczności nad osobami niepełnosprawnymi

 DARIUSZ TWORZYDŁO

Wizerunkowe aspekty funkcjonowania instytucji oraz fundacji kościelnych

 KS. TADEUSZ BRATKOWSKI

Invitatoria z benedyktyńskiego antyfonarza Opata Mścisława z Tyńca

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. WŁADYSŁAW KRET

Sprawozdanie z sesji naukowej „Czyń co widzisz” poświęconej św. Jadwidze Królowej, odbytej w Bieczu 7 czerwca 2004 r.

 

RECENZJE

 

KS. JÓZEF MANDZIUK

Teofil Wojciechowski, „Kościelne dzieje Bochni w czasach staropolskich”, Tuchów 2003, ss. 396

 KS. SEBASTIAN KRZYŻANOWSKI

Diarmaid MacCulloch, „Reformation. Europe’s House Divided 1490-1700”, London 2004, ss. 832+XXVIII

 KS. JANUSZ MIERZWA

Stanisław Janik SAC, „Kwestia chłopska w świetle nauczania społecznego Kościoła”, Ząbki 2002, ss. 264

 KS. JANUSZ MIERZWA

Henryk Skorowski, „Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła II”, Warszawa 2002, ss. 232

 KS. WŁADYSŁAW KRET

Ks. Józef Mandziuk, „Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze”, Warszawa 2004, ss. 391

 BEATA SZLUZ

Jarosław Koral, „Etyczno-społeczne aspekty bezrobocia w świetle doświadczeń polskich”, Warszawa 2004, ss. 239

 

Resovia Sacra 9-10 (2002-2003)

Resovia Sacra 9-10 (2002-2003)

ARTYKUŁY

 

KS. BOGADAN PELC

Pamięć o cudzym cierpieniu. Korektura amerykańskiej religii cywilnej z punktu widzenia nowej teologii politycznej

 KS. ANDRZEJ SOŁTYS

Poznanie Boga na drodze analogii w myśli wybranych przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego

 KS. KRZYSZTOF BOCHENEK

Filozoficzne aspekty rozważań krakowskich scholastyków wokół kwestii nieśmiertelności człowieka

 KS. NORBERT PODHORECKI

Kościół a prawa człowieka. Teologia wokół wyzwań współczesności na podstawie analizy dzieł wybranych Waltera Kaspera

 KS. JERZY BUCZEK

Duch Święty a wcielenie Syna Bożego w nauczaniu Jana Pawła II

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

L’importanza dell’incarnazione del Figlio di Dio nel commentarius in Epistulam ad Romanos del’Ambrosiaster

 KS. ARTUR J. KATOLO

Sztuczne zapłodnienie w probówce dobrem. Dla kogo?

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Biskupi metropolii warszawskiej wobec spraw niepodległości Polski (1916-1918)

 KS. BOGDAN STANASZEK

Polityka władz państwowych wobec wizytacji biskupich w diecezji sandomierskiej w latach pięćdziesiątych XX w.

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC, KS. SŁAWOMIR ZYCH

Książę Jerzy Ignacy Lubomirski (1687-1753) i jego fundacje pobożne

 PIOTR WISZ

Saletyńska Szkoła Apostolska w Puźnikach (1906-1911)

 KS. RYSZARD OZGA

Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki i jego służba Ojczyźnie

 JAROSŁAW KORAL SDB

Znaczenie wartości podstawowych w społeczeństwie obywatelskim

 KS. JANUSZ MIERZWA

Akceptacja wartości ostatecznych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu

 KS. WALDEMAR JANIGA

Praca w procesie wychowawczym

 BEATA SZLUZ

Opieka wychowawcza nad dziećmi upośledzonymi umysłowo do 1989 roku

 KS. PIOTR STECZKOWSKI

Zasady stosowania prawa kościelnego - wybrane aspekty

 KS. JAN GOŁĄB

Instytucja separacji małżeńskiej w obowiązującym prawie kanonicznym

 KS. BENEDYKT GLINKOWSKI

Prawa i obowiązki szafarza sakramentu pokuty w prawodawstwie Kościoła

 

BIOGRAMY

 

DIAKON MAREK STORY

Ksiądz profesor Bolesław Radomski (1904-1956)

 

RECENZJE

 

KS. JERZY BUCZEK

Ks. Czesław S. Bartnik, „Dogmatyka katolicka”, t. 1, RW KUL, Lublin 1999, ss. 861 i t. 2, RW KUL, Lublin 2003, ss. 1057

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Ks. Józef Łach, „Człowiek a kultura”, Rzeszów 2004, ss. 260

 KS. JÓZEF MANDZIUK

„Saeculum Christianum”, R. 10 (2003), nr 2, ss. 352

 

Resovia Sacra 8 (2001)

Resovia Sacra 8 (2001)

ARTYKUŁY

 

KS. ANDRZEJ SOŁTYS

Prezentacja filozoficznej problematyki „Cognitive science” i ocena rozwiązania podstawowego jej problemu

 KS. KRZYSZTOF BOCHENEK

Konsekwencja błędu antropologicznego w religii

 KS. MAREK DZIK

Pochodzenie i znaczenie formuły „Ja Jestem Winnym Krzewem” w J 15,1.5

 KS. JERZY BUCZEK

Duch Święty w życiu ziemskim Jezusa Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II

 KS. JANUSZ PODLASZCZAK

Collocazione di “Corpo di Cristo” nei manuali e nei trattati de ecclesia dopo il Concilio Vaticano Secondo

 KS. BOGDAN PELC

Fenomen amerykańskiej religii cywilnej. Przemówienia prezydentów USA jako jego przejaw

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Gli elementi della natura umana secondo l’Ambrosiaster

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC, KS. SŁAWOMIR ZYCH

Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r.

 KS. JÓZEF MANDZIUK

Opieka społeczna Kościoła katolickiego na Śląsku do czasów pruskich (1742)

 PIOTR WISZ

Nowicjat saletyński w Rzeszowie (1947-1951)

 INNOCENTY RUSECKI OFM

Maryjne Sanktuarium OO. Bernardynów w Rzeszowie w służbie pielgrzymującego ludu

 KS. ARTUR J. KATOLO

Antykoncepcja jako negacja ludzkiego zachowania

 KS. WITOLD JEDYNAK

Troska biskupa Józefa Sebastiana Pelczara o katolickie wychowanie młodego pokolenia

 KS. WALDEMAR JANIGA

Wartości w nauczaniu Kościoła. Wybrane aspekty

 KS. JANUSZ MIERZWA

Akceptacja norm moralnych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu

 KS. JANUSZ MIĄSO

Katecheza - oddzielna czy integralna część edukacji?

 

RECENZJE

 

KS. BOGDAN PELC

John Polkinghorne, „Theologie und Naturwissenschafen. Eine Einführung”, tłum. Gregor Etzelmüller, Gütersloh 2001, ss. 178

 KS. BOGDAN PELC

Helmut Krätzl, „Neue Freude an der Kirche. Ein engagiertes Bekenntnis”, Innsbruck-Wien 2001, ss. 304

 KS. JÓZEF MANDZIUK

„Saeculum Christianum”, R. 9 (2002), nr 2, ss. 328

 KS. WŁADYSŁAW KRET

Ks. Józef Mandziuk, „Sakralna sztuka gotycka na Śląsku”, Wrocław 2003, ss. 114, il. 44

 

Resovia Sacra 7 (2000)

Resovia Sacra 7 (2000)

ARTYKUŁY

  

KS. JERZY BUCZEK

 Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka w nauczaniu środowym Jana Pawła II

KS. ANDRZEJ ANDERWALD

 Cud a nauki przyrodnicze w teologii protestanckiej

KS. JACENTY MASTEJ

 Osobowy charakter objawionego przedmiotu wiary chrześcijańskiej

KS. STANISŁAW NABYWANIEC

 Plany józefińskiej regulacji parafii w greckokatolickiej diecezji przemyskiej

KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Kwestia roli prawa mojżeszowego w podziale historii zbawienia na etapy w „Liście doRzymian” św. Pawła według współczesnej interpretacji teologiczno-egzegetycznej. Patrystyczna próba ustosunkowania się do problemu

KS. JACEK GOLEŃ

 Kształtowanie męskości i kobiecości oraz wychowanie dziecka do ojcostwa i macierzyństwa w rodzinie

KS. WŁODZIMIERZ BROŃSKI

 Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat Tradycji i dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jako źródła homilii w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambony”

KS. WIESŁAW MATYSKIEWICZ

 Koncepcja czwartego świata w encyklice Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”

HENRYK SKOROWSKI SDB

 Godność człowieka fundamentalną ideą państwa demokratycznego w nauczaniu Jana Pawła II

KS. KAZIMIERZ BEŁCH

 Ekonomiczno-społeczna kondycja rodziny polskiej

JAROSŁAW KORAL SDB

 Awans społeczno-zawodowy konsekwencją powojennych przemian gospodarczych ziemi świebodzińskiej

KS. JAN EDLING

 Metafizyczne poznanie Boga według Maxa Schelera

KS. JANUSZ PODLASZCZAK

 O wartościach

KS. ARTUR MEZGLEWSKI

 Warunki konstytutywne uznania skutków cywilnych małżeństw zawieranych w formie kanonicznej

KS. PIOTR STANISZ

 Ideologiczne podstawy polityki wyznaniowej w PRL

 

  SYMPOZJA

 

KS. WALDEMAR JANIGA

 Preferencje wartości religijno-moralnych katechizowanej młodzieży a proces wychowania

KS. STANISŁAW NABYWANIEC

 Korzenie i dziedzictwo chrześcijańskie na Podkarpaciu

MICHAEL SCHALLER

Doświadczenia diecezji Graz-Seckau z Europą Wschodnią

HENRYK SKOROWSKI SDB

 Regionalizm w Kościele, Kościół w regionie

  

SPRAWOZDANIA

  

KS. PAWEŁ PIETRUSIAK

 Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w roku akademickim 1999/2000

 

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

  

KS. JERZY BUCZEK

 Louis Bouyer, „Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce”, Kraków 2000, tłum. z j. francuskiego Alina Liduchowska, ss. 579

KS. JERZY BUCZEK

 „Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996”, red. ks. Janusz Królikowski, Kraków 2000, ss. 472

KS. PAWEŁ PIETRUSIAK

 Pavel Aleksandrovič Florenskij, „Il chore cherubico. Scritti teologici e mistici”, Piemme, Casale Monferrato 1999, ss. 303

 

 

 

Resovia Sacra 6 (1999)

Resovia Sacra 6 (1999)

CZĘŚĆ I

MATERIAŁY Z OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU TEOLOGÓW FUNDAMENTALNYCH W PRZEMYŚLU W DNIACH 8-9 KWIETNIA 1999 R.

 

REFERATY

 

KS. MARIAN RUSECKI

Otwarcie Ogólnopolskiego Zjazdu Teologów Fundamentalnych w Przemyślu w dniach 8-9 kwietnia 1999 r.

KS. TADEUSZ DOLA

Pojęcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

KS. MARIAN RUSECKI

Pusty grób i chrystofanie znakami zmartwychwstania. Aspekt metodologiczny

KS. ZYGMUNT FALCZYŃSKI

Znaczenie formuł „zstąpił do piekieł” i „trzeciego dnia zmartwychwstał”

 KS. ZBIGNIEW KRZYSZOWSKI

Zmartwychwstanie a eklezjologia

 

KOMUNIKATY

 

KS. ANDRZEJ ANDERWALD

Rozumienie zmartwychwstania w nowszej literaturze religiologicznej

 KS. KRZYSZTOF KOŚCIELNIAK

„Al-qiyāma” – zmartwychwstanie w nauce islamu

 KS. ŁUKASZ KAMYKOWSKI

Struktura dialogu w Łk 24

 KS. MARIAN PÓŁCHŁOPEK

Miłość „miejscem” doświadczenia zmartwychwstania według Geralda O’Collinsa

 KS. JERZY CUDA

Antropofania w paschalnej nadziei

 

DYSKUSJA PANELOWA

 

KS. MARIAN RUSECKI

Zmartwychwstanie w nauczaniu teologii i w przepowiadaniu

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STOPNIE I TYTUŁ NAUKOWY

 

KS. MARIAN RUSECKI

Warunki ubiegania się o stopnie  i tytuł naukowy. Uwagi praktyczne

 

ZAMKNIĘCIE ZJAZDU

 

KS. MARIAN RUSECKI

Zamknięcie zjazdu

 

CZĘŚĆ II

ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA I RECENZJE

 

ARTYKUŁY

 

KS. MARIAN ROJEK

Obraz Boga Ojca w tekstach Katechizmu Kościoła Katolickiego

 KS. JAN EDLING

Podstawowe założenia filozoficzne Maxa Schelera w odniesieniu do problemu poznawalności Boga

 KS. JERZY LEWANDOWSKI

Religie niechrześcijańskie a Kościół

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Patrocinia świętego Wojciecha w metropolii lwowskiej od XIV do XX wieku

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Ostatni milenarysta zachodu

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

„Tobie hołdy nieść pospiesza męczenników orszak biały”

 KS. ADAM GARDYASZ

Główne myśli przewodnie encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” w odniesieniu do filozofii

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. PAWEŁ PIETRUSIAK

Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w roku akademickim 1998/1999

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

 

KS. BOGDAN PELC

„Ende der Zeit? Die Provocation der Rede von Gott”, Tiemo Rainer Peters, Claus Urban (red.), Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1999, ss. 104

 KS. JAN WOLAK

Ks. Władysław Koska, „Do dojrzałości w wierze. Materiały do katechezy dorosłych”, Poznań 1998, ss. 125

 KS. JAN WOLAK

Ks. Szymon Fedorowicz, „Aby przejrzały nasze oczy. Katechezy katechumenalne i mystagogiczne”, Kraków 1998, ss. 160

 KS. PAWEŁ PIETRUSIAK

Giuseppe Cavallotto, „Catecumenato antico. Diventare cristiani secondo i Padri”, Edizioni Dehoniane, Bologna 1997, ss. 333

 KS. PIOTR STECZKOWSKI

Paolo Bianchi, „Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motive di nullità matrimonial per pastori, consulenti e fedeli” Ancora, Mediolan 1998, ss. 343

 KS. KAZIMIERZ BEŁCH

Wojciech Świątkiewicz, „Tradycja  wybór. Socjologiczne stadium religijności na Górnym Śląsku, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN Oddział w Katowicach, Centrum Badań Śląskoznawczych I Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris Instytut Górnośląski”, Katowice-Wrocław 1997, ss. 241

 

Resovia Sacra 5 (1998)

Resovia Sacra 5 (1998)

ARTYKUŁY

 

GABRIEL WITASZEK CSSR

Prorocy a Duch Boży

 KS. JERZY BUCZEK

Pneumatologia eklezjologiczna czy eklezjologia pneumatologiczna?

 KS. JANUSZ PODLASZCZAK

Niektóre wskazania posoborowe odnośnie idei eklezjologicznej Ciała Chrystusowego

 KS. MARIAN ROJEK

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o szatanie

 KS. WACŁAW SIWAK

Maryja a Duch Święty w Katechizmie Kościoła Katolickiego

 KS. KRZYSZTOF WITKO

Misterium Paschalne punktem wyjścia w przepowiadaniu wiary chrześcijańskiej

 KS. JACENTY MASTEJ

Znak świętości życia jako motyw wiary w świetle posoborowej polskojęzycznej literatury teologicznej

 KS. JAN KOWALSKI

Moralność w postmodernizmie i wyzwania kierowane pod adresem Kościoła i moralności chrześcijańskiej

 KS. WACŁAW SOPEL

Charyzmat powołania kapłańskiego i zakonnego w kontekście odnowy moralnej chrześcijanina w pismach arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895)

 KS. JAN EDLING

Biblijno-patrystyczne źródła augustyńskiej koncepcji objawienia

 KS. WŁODZIMIERZ BROŃSKI

Homilia w nauczaniu Kościoła współczesnego

 KS. JÓZEF FILA, KS. ANDRZEJ GARBARZ

Eucharystia podczas Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę

 KS. STANISŁAW MAZUR

Rola religijności ludowej w procesie ewangelizacji

 KS. JANUSZ MIĄSO

Wychowanie do kapłaństwa w świetle posynodalnej adhortacji ojca świętego Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”

 KS. JAN WAL

Rola dialogu w formacji duchowej młodego pokolenia

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC, KS. MIECZYSŁAW LIGNOWSKI

Kościół greckokatolicki oraz Kościoły i wspólnoty prawosławne na Ukrainie po 1990 r.

 KS. JAN NIEMIEC

Z dziejów szkolnictwa jezuickiego na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1564-1886

 KS. PIOTR STANISZ

Przywileje członków Komisji Księży przy ZBoWiD (1949-1955)

 ZDZISŁAW ŚWISTAK

Historia franciszkanów w Jaśle do 1963 r.

 KS. KAZIMIERZ BEŁCH

Typ parafii a stan „dominicantes” (na przykładzie diecezji rzeszowskiej)

 KS. PIOTR STECZKOWSKI

Szafarz sakramentu bierzmowania

 KS. STANISŁAW LIS

Transcendentalność a empiria

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. ANDRZEJ GARBARZ

Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego w Rzeszowie w roku akademickim 1997/1998

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

 

KS. PAWEŁ PIETRUSIAK

„Historie des dogmes”, praca zbiorowa pod kierunkiem Bernarda Sesbüé SJ, Wydawnictwo Desclée, Paryż 1994-1996, t. 1-4

 KS. JANUSZ PODLASZCZAK

Marcello Semeraro, „Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia” EDB, Bologna 1996

 

Resovia Sacra 4 (1997)

Resovia Sacra 4 (1997)

ARTYKUŁY

 

KS. JÓZEF HOMERSKI

Duch w pismach natchnionych Starego Testamentu

 KS. ARTUR MEZGLEWSKI

Problem śmierci i zmartwychwstania w światopoglądzie chrześcijańskim

 KS. WACŁAW SIWAK

Maryja – „Oblubienica Ducha Świętego”

 KS. JAN EDLING

Religijne poznanie Boga według Maxa Schelera

 KS. WŁODZIMIERZ WOŁYNIEC

Objawienie jako „locutio Dei ad homines”

 KS. ANDRZEJ F. DZIUBA

Eschatologiczny wymiar życia wiary

 KS. WACŁAW SOPEL

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” w życiu i posłannictwie rodziny chrześcijańskiej

 KS. JÓZEF SROKA

Córa Syjonu, Matka i Służebnica Pańska, w dziele zbawienia w liturgii rzymskiej

 AUGUSTYN JANKOWSKI OSB

Więź Eucharystii i Maryi w życiu kapłana

 KS. MARIAN ROJEK

Znaczenie nauczania teologów posoborowych dla formacji intelektualnej kapłana

 KS. JERZY LEWANDOWSKI

Dwustronne dialogi ekumeniczne

 KS. KRZYSZTOF TYBUROWSKI

Cztery etapy historii zbawienia w myśli patrystycznej

 KS. BOLESŁAW KUMOR

Rozwój organizacji metropolitalnej i diecezjalnej na historycznych ziemiach polskich (1000-1992)

 KS. TADEUSZ ŚLIWA

Spory o precedencję wśród katolickiego duchowieństwa obrządku łacińskiego i greckiego w Rzeczypospolitej

 ZBIGNIEW K. WÓJCIK

Dekanat rzeszowski w latach 1939-1944

 KS. STANISŁAW LIS

Granice sprawiedliwości w tradycji filozofii tomistyczno-neotomistycznej

 KS. MARIAN Z. STEPULAK

Eutanazja w świadomości etycznej młodzieży

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. ANDRZEJ GARBARZ

Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego w Rzeszowie w roku akademickim 1996/1997

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

KS. ANDRZEJ GARBARZ

Julian Auleytner, „Polityka społeczna. Teoria a praktyka”, Warszawa 1997, ss. 429

 KS. WŁADYSŁAW WYSZOWADZKI

Ks. Andrzej F. Dziuba, „Orędzie moralne Jezusa Chrystusa”, Warszawa 1996, ss. 348

 RUSŁAN LUBEZNYJ

Renzo Gerardi, „Teologia ed etica della penitenza”, Bologna 1993, ss. 272

 KS. JERZY LEWANDOWSKI

Ks. Marian Biskup, „Teologia moralności i prawa”, Wrocław 1996, ss. 170

 

Resovia Sacra 3 (1996)

Resovia Sacra 3 (1996)

ARTYKUŁY

 

KS. JÓZEF HOMERSKI

Duch Święty w listach Pawłowych

 KS. MARIAN ROJEK

Ecclesia semper reformanda

 KS. JERZY LEWANDOWSKI

Osoba Jezusa Chrystusa w Koranie

 KS. STANISŁAW BUDZIK

Odnowa kultu maryjnego według adhortacji „Marialis cultus”

 KS. ZYGFRYD GLAESER

Święty Kościół darem dla grzeszników

 KS. JAN PRYSZMONT

Przemiana w człowieka duchowego. Specyficzne wartości bizantyńsko-słowiańskiej duchowości i myśli moralnej

 HENRYK SKOROWSKI SDB

Wychowanie do postaw etycznych w społeczeństwie demokratycznym

 KS. BOLESŁAW KUMOR

Pochodzenie i wykształcenie metropolitów kijowskich grecko-katolickich 1600-1795

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Antoni Angiełłowicz i Michał Lewicki, pierwsi greckokatoliccy metropolici halicko-lwowscy

 KS. HENRYK BORCZ

Studium biblijne w Seminarium i Instytucie Teologicznym w Przemyślu od roku 1687 do czasów najnowszych

 KS. ZBIGNIEW BIELAMOWICZ

Świadectwa oddziaływania kościelnych obrządków łacińskiego i bizantyjskiego na sztukę sakralną w dawnej Polsce

 KS. STANISŁAW LIS

Kategorie sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu

 KS. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK

Subkultury młodzieżowe – przyczyny, zagrożenia, szanse

 TERESA JANICKA

Wokół niepowodzeń w nauce szkolnej

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. STANISŁAW JÓZEF KOZA

Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przegląd wydarzeń trzynastolecia działalności

 KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI

Lwowska konferencja naukowa w 50. rocznicę likwidacji Cerkwi greckokatolickiej na Ukrainie sowieckiej

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego w Rzeszowie w roku akademickim 1995/1996

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

 

KS. ANDRZEJ F. DZIUBA

Ks. Czesław Bartnik, „Historia i myśl”, Lublin 1995, ss. 317

 TERESA JANICKA

Ks. Andrzej F. Dziuba, „Informator 1995. Kościół katolicki w Polsce”, Warszawa 1995, ss. 268

 KS. JERZY LEWANDOWSKI

Ks. Andrzej F. Dziuba, „Matka Boża z Guadelupe”, Katowice 1995, ss. 76

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Wiktor Poliszczuk, „Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN-UPA (Spowiedź Ukraińca)”, Toronto-Warszawa Kijów 1995, ss. 424

 

Resovia Sacra 2 (1995)

Resovia Sacra 2 (1995)

ARTYKUŁY

 

KS. JÓZEF HOMERSKI

Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa

 KS. MARIAN ROJEK

Tajemnica Eucharystii wciąż żywa w Kościele

 BP EDWARD BIAŁOGŁOWSKI

Eucharystia jako centrum biskupiej posługi błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara

 KS. PIOTR JASKÓŁA

Sakrament chrztu według Jana Kalwina

 KS. WOJCIECH BOŁOZ

Etyczne uwarunkowania rodzinnej edukacji ekologicznej

 KS. ANDRZEJ F. DZIUBA

Jezus Chrystus drogą wiary Nowego Przymierza

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Eschatologiczny wymiar pracy ludzkiej

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań i opinii

 KS. ANTONI PACIOREK

Dorastanie do świętości w życiu bł. Karoliny

 KS. KAZIMIERZ GÓRAL

Stara i nowa historia Całunu Turyńskiego

 BP JÓZEF ŻYCIŃSKI

Zagrożenie wartości humanistycznych w nurcie współczesnych przemian kulturowych

 KS. STANISŁAW LIS

Prawo naturalne jako podstawa moralności w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu

 KS. MARIAN WOLICKI

Tomaszowa wizja człowieka a niektóre współczesne poglądy antropologiczne

 PIOTR ŻBIKOWSKI

Przeżywanie Boga i prawowanie się z Bogiem w polskiej poezji porozbiorowej (1793-1805)

 

SPRAWOZDANIA

 

KS. STANISŁAW JÓZEF KOZA

Co czyni nas ludźmi ekumenii? Refleksje nad sympozjalnym problemem?

KS. ANDRZEJ GARBARZ

Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego w Rzeszowie za lata 1994/1995

 

RECENZJE

 

KS. STANISŁAW ZYGAROWICZ

Ks. Władysław Kret, „Kapłani Rzeszowa. Ks. Jan Stączek 1902-1989”, Sandomierz 1995, ss. 319

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Dimitros Salachas, „Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali. Strutture ecclesiali nel CCEO, Roma-Bologna 1993, ss. 416

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Ks. Alojzy Marcol, „Etyka życia seksualnego”, Opole 1995, ss. 221

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Ks. Stanisław Olejnik, „Etyka lekarska”, Katowice 1995, ss. 151

 

Resovia Sacra 1 (1994)

Resovia Sacra 1 (1994)

ARTYKUŁY

 

KS. JÓZEF HOMERSKI

Miłość Ojczyzny w pismach proroków Starego Testamentu. „Posłannictwo czy polityka?”

 KS. JÓZEF KUDASIEWICZ

Matka Jezusa a rodzina

 KS. MARIAN ROJEK

Katechizm Kościoła Katolickiego

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Antropologiczno-biblijna interpretacja wstydu seksualnego w świetle Jana Pawła II teologii ciała

 LEON KNABIT OSB

Eucharystia buduje wspólnotę parafialną

 KS. STANISŁAW MAZUR

Wigilia Bożego Narodzenia – dawniej i dziś – w regionie jasielskim

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

Niektóre formy działalności duszpasterskiej duchowieństwa greckokatolickiego diecezji przemyskiej w okresie międzyrozbiorowym

 KS. JAN BIAŁOBOK

Droga na ołtarze błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy w świetle procesu diecezjalnego

 KS. ZBIGNIEW BIELAMOWICZ

Pochylony nad człowiekiem (Słowo o bł. biskupie Józefie Sebastianie Pelczarze)

 KS. IRENEUSZ FOLCIK

Pismo święte w kazaniach bpa Karola Fischera na tle koncepcji homiletycznych przełomu XIX i XX wieku

 PIOTR ŻBIKOWSKI

Księdza kanclerzego Hugona Kołłątaja żywot i sprawy

 KS. STANISŁAW KOWALCZYK

Pomiędzy zniewoleniem a wolnością

 KS. ALFRED WIERZBICKI

„W ręku rady jego”

 KS. WIESŁAW SZUREK

Czym jest religia i dlaczego istnieje? Realistyczno ostateczne ujęcie i interpretacja religii w nurcie filozofii klasycznej

 URSZULA JANOWSKA

Witalistyczno-psychoidalna koncepcja życia u Wojciecha Jastrzębowskiego

 

RECENZJE

 

KS. ANDRZEJ GARBARZ

Ks. Stanisław Potocki, „Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu”, Lublin 1993, ss. 316

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC

O. W. Iwanusiw, „Cerkwa w rujni. Zahybel Ukrajnśkych cerkow peremyśkoj eparchij”, Ontario 1987, Naukowe Towarzystwo im. Szewczenka, Biblioteka Ukrajoznastwa, t. 56, wyd. sw. Sofij Relihijnoho Towarzystwa Ukrajnciw Katołykiw Kanady St. Catharensis, format A4, ss. 351, zdjęć kolorowych 522, rycin 168 w tym 104 ryciny cerkwi zniszczonych, 1 mapa, okładka twarda pokryta płótnem, obwoluta kolorowa, laminowana, język angielski i ukraiński

 KS. STANISŁAW NABYWANIEC, KS. MIECZYSŁAW LIGNOWSKI

„Schematyzm Diecezji Kamieniecko-Podolskiej”, Kamieniec Podolski 1994, Wyd. Kuria Biskupia w Kamieńcu Podolskim, ss. 133

 KS. WŁADYSŁAW JAGUSTYN

„Pasterz według Serca Bożego. Materiały sympozjum naukowego poświęconego Słudze Bożemu ks. Janowi Balickiemu (10-11 marca 1993)”, praca zbiorowa pod redakcją ks. Stanisława Haręzgi, Przemyśl 1993, ss. 152

 KS. ANDRZEJ GARBARZ

Ks. Ireneusz Folcik, „Nie samym chlebem…”, Rzeszów 1994, ss. 199

 KS. STANISŁAW MAZUR

Ks. Zdzisław Janiec, „Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy świętej w świetle wypowiedzi maturzystów miasta Przemyśla”, Lublin 1993, ss. 245

 

Go to top